ศูนย์ข้อมูลดิจิทัลด้านคุณธรรม : Moralcenter Digital Repository

สมัชชาคุณธรรมภาคใต้


- ระเบิดจากข้างใน :  พลอากาศเอกวีรวิท  คงศักดิ์
 

- สังคมคุณธรรม : พลอากาศเอกวีรวิท  คงศักดิ์ 

- สังคมคุณธรรมภาคใต้ : จังหวัดสงขลา

 

 

ปาฐกถาพิเศษงานสมัชชาคุณธรรม

 P1

- นายสุวพันธ์  ตันยุวรรธนะ  ประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

  P1


 

- พลอากาศเอกวีรวิท  คงศักดิ์  ประธานอนุคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

    P2


 

- นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

  2 8 2561 13 25 32  P3

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button