"ถั่วงอกคุณธรรม"

วันนี้ศูนย์คุณธรรม จะพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพาะปลูกถั่วงอกคุณธรรม จากเด็กชั้น ป 1 รร.บ้านทุ่งยางงาม จ.ตรัง ที่ได้เล่าถึงวิธีปลูกถั่วงอกจากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง โดยสิ่งที่พบกลับมิใช่การเก็บถั่วงอกมากินเพียงอย่างเดียว แต่ถั่วงอกได้กลายเป็นครูสอนสิ่งดีๆ อีกมากมายแก่เด็กกลุ่มนี้

m11

 

 

m1


70120171


 

70120172


 

70120173

 


70120175


 

70120176


 

70120177

องค์ความรู้ภาคีเครือข่าย

แนะนำหนังสือ

 

 

 

 

  1. หนังสือ / E-Book / เอกสารเผยแพร่
  2. งานวิจัย / ถอดองค์ความรู้
  3. วารสาร / จดหมายข่าว
  4. บทความ / กรณีศึกษา

ปาฐกถาพิเศษงานสมัชชาคุณธรรม

P1 P2 P3