สุจริต

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี (ด้านสุจริต)

องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี สังคมดี

 

ด้านพอเพียง   ด้านวินัย ด้านสุจริต  ด้านจิตอาสา 

 

องค์กรคุณธรรมด้านสุจริต

1.ชุมชนบ้านแม่กำปอง บนเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

google map https://goo.gl/maps/iuhLpNCMfD52

78/1 ม.3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
คุณธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์
โทร. 08-5675-4598, 06-2192-9656
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1  Download PDF

2.เทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลธรรมาภิบาล ซื่อตรงโปร่งใส ตรวจสอบได้

google map https://goo.gl/maps/DzAgRtjbUkp

201 ม.9 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน 51000
ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
โทร. 0-5309-0711

2  Download PDF

3.เทศบาลตำบลหนองบัว มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม

google map https://goo.gl/maps/G2XQ94XktEM2

ม.1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณสวนา ลีนะกุล ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
โทร.08-1300-0890

3  Download PDF

4.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว “ดอนแก้ว” ตำบลแห่งความซื่อตรง โปร่งใส และมีสุขภาวะดี

google map https://goo.gl/maps/g3hv6vC4J4L2

200 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต.ดอนแก้ว
โทร.0-5312-1585, 0-5312-1574
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4 Download PDF

5.องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง เมื่อสุจริตนำ ชุมชนก็เป็นสุข

google map https://goo.gl/maps/UBfH7FrMR6v

9 ม.2 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
คุณยุทธภูมิ วงษ์สำราญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วัดขวาง
โทร.08-4753-2425

5  Download PDF

6.องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต

google map https://goo.gl/maps/Wose7qpsxFu

476 ม.3 ถ.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ต.สมอแข อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-5598-7100-1
คุณทองม้วน พันธุรี นายก อบต.สมอแข
โทร.06-1629-9938
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6  Download PDF

7.องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ต้นแบบ อบต.สุจริต โปร่งใส

google map https://goo.gl/maps/GjNNyqqRJ782

111 ม.4 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา24110
คุณกิตติพงศ์ สีเหลือง นายก อบต.เสม็ดใต้
โทร. 09-8552-5555, 0-3858-4130

7  Download PDF

 

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button