แบบประเมิน

1.ด้านเนื้อหา


2. รูปแบบห้องสมุดดิจิทัล


ด้านการออกแบบหน้าจอ


ด้านการสืบค้นข้อมูล


3. การใช้ประโยชน์จากห้องสมุดดิจิทัล


การติดต่อกับผู้ใช้


ช่องทางติดต่อ ผู้ดูแลระบบ : อีเมล์ 


กรุณาระบุอีเมลของท่าน  เพื่อร่วมสนุกจับของที่ระลึกที่ท่านให้ข้อมูลอันมีคุณค่าในครั้งนี้ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านอีเมลต่อไป...ขอบคุณค่ะ

  
Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button