หลักสูตรโครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว ภายใต้โครงการ สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว

หลักสูตรโครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว ภายใต้โครงการ สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
422
ISBN:
non
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

หลักสูตรการพัฒนาครอบครัวคุณธรรม จะเป็นการเริ่มต้นที่นำไปสู่การวางแผน

 

          ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัว นำสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกระบวนการมาเป็นพลังในการขับเคลื่อน และแลกเปลี่ยนกันให้กำลังใจกัน เป็นกำลังในการขับเคลื่อนประเทศโดยฐานครอบครัว เรื่องใกล้ตัวที่มีความสำคัญ เกี่ยวพันกับความสุขกับชีวิตครอบครัวที่สมดุล ต่อไป

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ