“สำนึกรักษ์บ้านเกิด” วิกฤต คือ โอกาส

“สำนึกรักษ์บ้านเกิด” วิกฤต คือ โอกาส

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
343
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

จากวิกฤตปัญหาขยะสู่การสร้างธรรมนูญชุมชนเป็นตำบลจัดการตนเอง ด้วยมิติคุณธรรมด้านจิตอาสาและสำนึกรักษ์บ้านเกิด

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ