องค์กรคุณธรรมด้านสุจริต

1.ชุมชนบ้านแม่กำปอง บนเส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

78/1 ม.3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130
คุณธีรเมศร์ ขจรพัฒนภิรมย์
โทร. 08-5675-4598, 06-2192-9656
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 


 

2.เทศบาลตำบลบ้านกลาง เทศบาลธรรมาภิบาล ซื่อตรงโปร่งใส ตรวจสอบได้

201 ม.9 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำาพูน 51000
ดร.ประสิทธิ์ จันทกลาง
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
โทร. 0-5309-0711


 

3.เทศบาลตำบลหนองบัว มุ่งสู่องค์กรคุณธรรม

ม.1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
คุณสวนา ลีนะกุล ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
โทร.08-1300-0890


 

4.องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว “ดอนแก้ว” ตำบลแห่งความซื่อตรง โปร่งใส และมีสุขภาวะดี

200 ม.4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัด อบต.ดอนแก้ว
โทร.0-5312-1585, 0-5312-1574
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

5.องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง เมื่อสุจริตนำ ชุมชนก็เป็นสุข

9 ม.2 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร 66130
คุณยุทธภูมิ วงษ์สำราญ
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วัดขวาง
โทร.08-4753-2425


 

6.องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันการทุจริต

476 ม.3 ถ.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ต.สมอแข อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000 โทร.0-5598-7100-1
คุณทองม้วน พันธุรี นายก อบต.สมอแข
โทร.06-1629-9938
e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

7.องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ต้นแบบ อบต.สุจริต โปร่งใส

111 ม.4 ต.เสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา24110
คุณกิตติพงศ์ สีเหลือง นายก อบต.เสม็ดใต้
โทร. 09-8552-5555, 0-3858-4130


 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ