เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง : บันทึกความสำเร็จปีที่3

เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง : บันทึกความสำเร็จปีที่3

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
2
ISBN:
978-974-235-259-2
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์: ปีการศึกษา 2551

 

"๕ ปีนับตั้งแต่ความคิดก่อร่างจนกระทั่ง

ถึงความสำเร็จในโครงงานคุณธรรมฯ ครั้งที่ ๓

สร้างประวัติศาสตร์ใหม่

ขับเคลื่อน และขยับไหว สังคมไทยด้วยการทำความดี

จากสติปัญญาและสองมือของเยาวชนไทย"

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ