เรื่องเล่าจิตอาสา : ความดีของคนเล็กๆ ที่มีจิตอาสา

เรื่องเล่าจิตอาสา : ความดีของคนเล็กๆ ที่มีจิตอาสา

ผู้เขียนหนังสือ:
มัณฑนา บรรณาธรรม
รหัสหนังสือ:
95
ISBN:
978-974-06-5625-8
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์: มีนาคม 2551
จำนวนหน้า: 236

 

มักกล่าวกันว่า "ความเห็นแก่ตัว" เป็นธรรมชาติของมนุษย์ หากข้อความดังกล่าวเป็นความจริง

ก็จริงเพียงแค่ครึ่งเดียว เพราะในส่วนลึกเราทุกคนมีน้ำใจ และความใฝ่ดีด้วยกันทั้งนั้น

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ