โครงการศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่

โครงการศูนย์การเรียนรู้ เศรษฐกิจชุมชนเชิงคุณธรรม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียนหนังสือ:
กิจวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
รหัสหนังสือ:
99
ISBN:
978-974-7793-77-2
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

สังคมอยู่เย็นเป็นสุข เป็นเป้าหมายของการทำงานพัฒนาทุกประเทศในโลก สังคมจะเป็นสุขได้องค์ประกอบของสังคมก็คือ คนต้องมีความสุข ความสุขนั้นมีได้หลายแบบแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นคือความสุขที่คนเราแสวงหามาได้ด้วยความมีคุณธรรมทั้งความคิดและการกระทำเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำอะไร อยู่ที่ไหน หรือทำอย่างไร หากเราทำด้วยการกระทำที่มีคุณธรรมผลที่ได้ย่อมเป็นผลผลิตคุณธรรม อันเป็นความสุขที่แท้จริงนั่นเอง

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ