จิตตศิลป์

จิตตศิลป์

ผู้เขียนหนังสือ:
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการอบรมและกระบวนการด้านจิตตปัญญาศึกษา
รหัสหนังสือ:
113
ISBN:
non
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์: มิถุนายน 2551
จำนวนหน้า: 108

 

ผลผลิตของโครงการวิจัยดังกล่าวคือชุดความรู้การอบรมกระบวนการแนวจิตตปัญญาศึกษา 9 เล่ม เล่มนี้เป็นเล่มที่ 3 ว่าด้วยจิตตศิลป์ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตตปัญญา เนื่องจากศิลปะเป็นกระจกสะท้อนและเป็นสะพานเชื่อมโยงภาวะภายใน สู่การเรียนรู้ในมิติใหม่ นำไปสู่การพัฒนาจิต พัฒนาปัญญา และพัฒนาพฤติกรรม

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ