จิตอาสา พลังสร้างโลก : บทเรียนจากขบวนการพุทธฉือจี้ไต้หวัน ขบวนการที่เน้นหัวใจของความเป็นมนุษย์

จิตอาสา พลังสร้างโลก : บทเรียนจากขบวนการพุทธฉือจี้ไต้หวัน ขบวนการที่เน้นหัวใจของความเป็นมนุษย์

ผู้เขียนหนังสือ:
นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
รหัสหนังสือ:
120
ISBN:
974-94771-4-6
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์: สิงหาคม 2549

 

เชื่อได้ว่า ท่านผู้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะได้ทั้งสาระและความบันเทิงทางปัญญาที่มีคุณค่ามาก ผู้ที่จะศึกษาดูงานมูลนิธิฉือจี้ไต้หวัน ถ้าไดอ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนจะช่วยให้การไปศึกษาดูงานมีความกระจ่างและเกิดคุณประโยชน์ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แม้ผู้ที่ได้ไปศึกษาดูงานมาแล้ว หากมาอ่านหนังสือเล่มนี้ อาจพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณหมออำพลนำมาประมวลวิเคราะห์สังเคราะห์ไว้ ซึ่งคลาดจากการสังเกตรับรู้ของผู้ศึกษาดูงานไป ก็จะได้ประโยชน์ในการเติมเต็มข้อมูลและความคิดต่างๆ อันมากมายจากคุณหมออำพลได้เป็นอย่างดี ส่วนผู้ที่สนใจแต่ไม่มีหรือยังไม่มีโอกาสไปศึกษาดูงานก็สามารถอ่านหนังสือเล่มนี้ได้อย่างมีประโยชน์เต็มที่ อาจรู้สึกเหมือนได้ไปศึกาาดูงานจริงๆ

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ