บ่มเยาวชนเป็นคนดีด้วยวิถีโรงเรียนมงคลวิทยา

บ่มเยาวชนเป็นคนดีด้วยวิถีโรงเรียนมงคลวิทยา

ผู้เขียนหนังสือ:
อารีณะ วีระวัฒน์
รหัสหนังสือ:
83
ISBN:
978-974-235-259-2
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์: 2552

 

๕ ปี นับตั้งแต่ความคิดก่อร่าง

จนกระทั่ง

ถึงความสำเร็จในโครงงานคุณธรรมฯ

ครั้งที่ ๓

สร้างประวัติศาสตร์ใหม่

ขับเคลื่อน

และขยับไหว

สังคมไทยด้วยการทำความดี

จากสติปัญญาและสองมือของเยาวชนไทย

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ