เรือนจำ เรือนธรรม : อิสรภาพทางใจ แม้กายถูกจองจำ

เรือนจำ เรือนธรรม : อิสรภาพทางใจ แม้กายถูกจองจำ

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
96
ISBN:
978-974-9772-26-6
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

สำนักพิมพ์: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม)
วันที่ตีพิมพ์: กันยายน 2549

 

...การเสริมหนุนจากศูนย์คุณธรรม

เพื่อขยายผลโครงการเรือนจำ เรือนธรรม

มุ่งให้ผู้ต้องขังได้นำหลักพุทธศาสนา

ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

ทั้งในขณะอยู่ที่เรือนจำ และภายหลังพ้นโทษไปแล้ว...

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ