กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล

กลุ่มประติมากรรมดินเผาบ้านป่าตาล

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
79
ISBN:
0000000071
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book

 

ต้นเรื่อง เชียงใหม่
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ, file ชุมชนคุณธรรม, folder ข้อมูลชุมชน องค์กร
รายชื่อบุคคล

นายธนพล สายธรรม

เบอร์โทรติดต่อ

086-421-0690 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่อยู่ เลขที่ ๙/๑ หมู่ ๔ หมู่บ้านป่าตาล ตำบล สันผักหวานอำเภอ หางดง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ๕๐๒๓๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ