กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพญาขัน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลพญาขัน

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
78
ISBN:
0000000070
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง พัทลุง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,folder โครงการจัดการความรู้ ปี 58, file ชุมชนคุณธรรม,folder ข้อมูลชุมชน องค์กร
รายชื่อบุคคล

นายสกล กาฬสุวรรณ, นางพรรณี สงแสง

เบอร์โทรติดต่อ

092-989-9952

ที่อยู่ ๕๘ บ้านทุ่งมะขาม ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง

จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๐๐๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ