ชุมชนกองขยะหนองแขม

ชุมชนกองขยะหนองแขม

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
77
ISBN:
0000000069
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง กรุงเทพมหานคร
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,file ชุมชนคุณธรรม, file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล

 

เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ซอยพุทธมณฑลสาย ๓ ซอย ๕ แขวง หนองค้างพลู เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ 

นายบรรจง แซอึ้ง : ผู้ประสานงานชุมชน
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ