ชุมชนบ้านหัวนา

ชุมชนบ้านหัวนา

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
73
ISBN:
0000000065
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง ศรีสะเกษ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ, folder ข้อมูลชุมชน องค์กร
รายชื่อบุคคล

นายสมพงษ์ บุญบำเรอ , 

พระสมุห์เอกนรินทร์ นรินฺโท Email : aeknarin๒๑๒๒@msn.com, line ID: aeknarin๒๒๐๒ 

Facebook/วัดจำปา บ้านหัวนา

เบอร์โทรติดต่อ

087-786-5990

ที่อยู่ วัดจำปา เลขที่ ๗๕ หมู่ที่ ๒ หมู่บ้านหัวนา ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ ๓๓๓๑๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ