ชุมชนบ้านแม่กำปอง

ชุมชนบ้านแม่กำปอง

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
76
ISBN:
0000000068
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง เชียงใหม่
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล

 

เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านแม่กำปอง หมู่ 3 ต.แม่ออน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ