ชุมชนริมคลองบางบัว

ชุมชนริมคลองบางบัว

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
74
ISBN:
0000000066
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,file ชุมชนคุณธรรม, file รายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล

นายประภาส แสงประดับ 
ผู้ประสานงาน

เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ ชุมชนริมคลองบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ