ตอนที่ ๒๑๕ การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย “องค์กรคนดี”

ตอนที่ ๒๑๕ การขับเคลื่อนธุรกิจด้วย “องค์กรคนดี”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
58
ISBN:
0000000052
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี ประธานกรรมการ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล คุณรวงทอง ยิ้มย่อง
เบอร์โทรติดต่อ

02-294-0191 ต่อ 124, 081-207-7600

ที่อยู่ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด 666 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=gWDCRL_AICM

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ