ตอนที่ ๒๓๖ “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.กับการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข”

ตอนที่ ๒๓๖ “วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว.กับการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
62
ISBN:
0000000056
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง รศ.อำนาจ เย็นสบาย คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล รศ.อำนาจ เย็นสบาย
เบอร์โทรติดต่อ

โทร 02-664-1000 ต่อ 15920 โทรสาร 02-260-2141

ที่อยู่ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ v2
ประสานมิตร : 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=XDuiJU7LvsQ

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ