ตอนที่ ๑๒๑ “อาชีวะวิชาชีพจิตอาสา” วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ตอนที่ ๑๒๑ “อาชีวะวิชาชีพจิตอาสา” วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
33
ISBN:
0000000027
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง ผอ.ชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,folder รายงานจัดการความรู้ปี ๕๘
รายชื่อบุคคล 1. นางยุภา พรเศรษฐ์
2. นางขวัญยิหวา แหลมเกาะ
เบอร์โทรติดต่อ

032-231-313 แฟ็กซ์ 032-233-148 https://www.youtube.com/watch?v=u8Abeop8mCU

ที่อยู่ 56 ม.3 ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=u8Abeop8mCU

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ