ตอนที่ ๑๒๕ ผู้ได้รับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (Thailand Morality Awards 2013)ประเภทบุคคล ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย

ตอนที่ ๑๒๕ ผู้ได้รับรางวัลคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ (Thailand Morality Awards 2013)ประเภทบุคคล ชุมชนตำบลหนองสาหร่าย

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
34
ISBN:
0000000028
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายศิวโรฒ จิตนิยม ธนาคารความดีหนองสาหร่าย
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต 1
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file กรณีศึกษารายงานทุนความดี
รายชื่อบุคคล นายศิวโรฒ จิตนิยม , Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เบอร์โทรติดต่อ

081-763-7341

ที่อยู่ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=9v432ZS7wjo
https://www.youtube.com/watch?v=9v432ZS7wjo 
https://www.youtube.com/watch?v=xfzmeZw3kD8 
https://www.youtube.com/watch?v=dhdVFy7OgiE  
https://www.youtube.com/watch?v=7k0U9AHYHRc
https://www.youtube.com/watch?v=WHt70LY18nk

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ