ตอนที่ ๑๓๙ พัฒนาคุณธรรมความดี

ตอนที่ ๑๓๙ พัฒนาคุณธรรมความดี

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
0000000030
ISBN:
0000000030
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายสมพร อาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม folder ข้อมูลชุมชนองค์กร
รายชื่อบุคคล นายสมพร อาษา (ผอ.)
นายเอกชัย จันมนตรี
เบอร์โทรติดต่อ

โทร.089-844-7209
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทร.045-609-048 F.045-609-049
โทร.081-725-4048 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่อยู่  
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=EPZKJRu_NCg

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ