ตอนที่ ๑๔๑ ผู้บุกเบิกตลาดน้ำคลองลัดมะยม

ตอนที่ ๑๔๑ ผู้บุกเบิกตลาดน้ำคลองลัดมะยม

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รหัสหนังสือ:
36
ISBN:
0000000031
ต้นเรื่อง นายชวน ชูจันทร์ ประธานชุมชนคลองลัดมะยม
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายชวน ชูจันทร์
เบอร์โทรติดต่อ

089-215-2659

ที่อยู่ 30 หมู่ 15 ถนนบางระมาด แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=Wwo8NV5C4Vo

 

ค้นหาหนังสือ