ตอนที่ ๑๔๕ ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม

ตอนที่ ๑๔๕ ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
39
ISBN:
0000000034
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายสมบัติ ชิดทิด กำนัน ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นางมณี
เบอร์โทรติดต่อ

0-4207-7479 , 0-4207-9434

ที่อยู่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสงภา ถนนเหมืองแพร่ - ห้วยมุ่น อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42170.
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=ILBnuGfWeI8

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ