ตอนที่ ๑๔๗ ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมความซื่อตรง (เครือข่ายชุมชนภาคกลาง)

ตอนที่ ๑๔๗ ชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมความซื่อตรง (เครือข่ายชุมชนภาคกลาง)

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
41
ISBN:
0000000036
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายธวัฒน์ เกตุงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธาธรรม จ.ฉะเชิงเทรา 
นายทองหล่อ เฉยสวัสดิ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน ต.เสม็ดใต้ จ.ฉะเชิงเทรา
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล  
เบอร์โทรติดต่อ

0-3858-4130

ที่อยู่ ชุมชนหนองเสม็ด หมู่ที่ 4 ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

 

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ