ตอนที่ ๑๔๙ การพัฒนาและขับเคลื่อนเพื่อตำบลหนองโพธิ์

ตอนที่ ๑๔๙ การพัฒนาและขับเคลื่อนเพื่อตำบลหนองโพธิ์

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
42
ISBN:
0000000037
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นางสาวนุจรี สรหงษ์ เลขานุการสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองโพธิ์
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล  
เบอร์โทรติดต่อ

0-35-46-4274,75 โทรสาร : 0-35-46-4274,75

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ เลขที่ 119 หมู่ที่ 4 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 72240
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

 

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ