ตอนที่ ๑๕๘ “โรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรม”

ตอนที่ ๑๕๘ “โรงพยาบาลคุณภาพสู่โรงพยาบาลคุณธรรม”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
43
ISBN:
0000000038
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายแพทย์วิศิษฎ์ อภิสิทธิ์วิทยา ผอ.รพ.บางมูลนาก ทันตแพทย์ไพรัช กาวประเสริฐิ์
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘ , file องค์กรคุณธรรม
รายชื่อบุคคล คุณปานทิพย์ บุญประเสริฐ หมอวิศิษฎ์ 086 445 6330
เบอร์โทรติดต่อ

082-774-1228, 086-445-6330

ที่อยู่ โรงพยาบาลบางมูลนาก เลขที่ 2 หมู่ 9 ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 66120
โทรศัพท์ : 056631131-2 โทรสาร : 056631131 ต่อ 103
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=8dDjP3a-Kcs

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ