ตอนที่ ๑๕๙ วิถีทางเกษตรกรรมธรรมชาติ เพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

ตอนที่ ๑๕๙ วิถีทางเกษตรกรรมธรรมชาติ เพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
44
ISBN:
0000000039
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายคำเดื่อง ภาษี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
รายชื่อบุคคล นายคำเดื่อง ภาษี
เบอร์โทรติดต่อ

081-876-5906

ที่อยู่ 40 ม.8 ต.หัวฝาย กิ่งอำเภอแคนดง จ.บุรีรัมย์
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=jmf2UoWK5XM

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ