ตอนที่ ๑๖๐ “บางมูลนากโมเดล โรงเรียนคุณธรรม”

ตอนที่ ๑๖๐ “บางมูลนากโมเดล โรงเรียนคุณธรรม”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
25
ISBN:
0000000020
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายมานพ เกตุเมฆ โรงเรียนบางมูลนากภูมิพิทยาคม
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล ผอ.มานพ เกตุเมฆ
เบอร์โทรติดต่อ

086-446-5882

ที่อยู่ ๑๒๓ หมู่ ๑๑ ตำบลนาโหนด อำเภอ เมือง
จังหวัด พัทลุง รหัสไปรษณีย์ ๙๓๐๐๐ 
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=ppKmh2lclks

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ