ตอนที่ ๑๖๑ “เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม”

ตอนที่ ๑๖๑ “เครือข่ายคุณค่าข้าวคุณธรรม”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
45
ISBN:
0000000040
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง พ่อวิจิตร บุญสูง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายวิจิตร บุญสูง
เบอร์โทรติดต่อ

(087) 872-1672

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 2 ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=jMkuke1soNA 
https://www.youtube.com/watch?v=zV6UKpGKyrQ

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ