ตอนที่ ๑๖๓ “หนองกระโดนมน หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อหลวง”

ตอนที่ ๑๖๓ “หนองกระโดนมน หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อหลวง”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
46
ISBN:
0000000041
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายเกษมชัย แสงสว่าง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายเกษมชัย แสงสว่าง
เบอร์โทรติดต่อ

098-256-9188

ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถีชุมชนหนองกระโดนมน เลขที่ 66 หมู่ที่ 11 ถนน ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=tZH2rfUepSc

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ