ตอนที่ ๑๖๗ “หมอไทยหัวใจอาสา”

ตอนที่ ๑๖๗ “หมอไทยหัวใจอาสา”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
47
ISBN:
0000000042
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายแพทย์สมบูรณ์ นันทานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,folder รายงานจัดการความรู้ปี ๕๘, file รวมองค์กรคุณธรรม
รายชื่อบุคคล นายเกษมชัย แสงสว่าง
เบอร์โทรติดต่อ

032-355-300-9

ที่อยู่ 29 ถนนขนานทางรถไฟ ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=3AIqHf0F_sk

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ