ตอนที่ ๑๗๑ “เทศบาลตำบลจันดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านความซื่อตรงโปร่งใส”

ตอนที่ ๑๗๑ “เทศบาลตำบลจันดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านความซื่อตรงโปร่งใส”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
48
ISBN:
0000000043
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลจันดีี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,folder รายงานจัดการความรู้ปี ๕๘, file รวมองค์กรคุณธรรม
รายชื่อบุคคล นายชาญวิจารณ์ เกียรติวุฒินนท์
เบอร์โทรติดต่อ

091-569-5646

ที่อยู่ เทศบาลตำบลจันดี ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250
โทรศัพท์ 0-7548-6498 โทรสาร 0-7548-6598
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

 

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ