ตอนที่ ๑๗๒ “อบต.คำแคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านความซื่อตรงโปร่งใส”

ตอนที่ ๑๗๒ “อบต.คำแคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านความซื่อตรงโปร่งใส”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
18
ISBN:
0000000013
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายหาญ อุปถัมภ์ นายก อบต.คำแคน
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล  
เบอร์โทรติดต่อ

 

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลคำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=jNFPCgX6xYo

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ