ตอนที่ ๑๘ เรื่อง “ยุวชนจิตอาสา” “พ่อแม่อุปถัมภ์”

ตอนที่ ๑๘ เรื่อง “ยุวชนจิตอาสา” “พ่อแม่อุปถัมภ์”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
7
ISBN:
0000000002
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายวิวรรธน์ วรรณศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลชุมชนองค์กร, สารคดีดอกไม้บาน ตอนยุวชนจิตอาสา และตอนพ่อแม่อุปถัมภ์
รายชื่อบุคคล ผอ.วิวรรธน์ วรรณศิริ
เบอร์โทรติดต่อ

089-916-2859

ที่อยู่ โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=vZ1Pnmqw1DI

https://www.youtube.com/watch?v=_9-8bokhX2E

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ