ตอนที่ ๑๙๑ “องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านคาสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนพึ่งพาตนเอง”

ตอนที่ ๑๙๑ “องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านคาสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนพึ่งพาตนเอง”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
49
ISBN:
0000000044
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายฉัตรชัย ธนิกกุล นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านคา จ.ราชบุรี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายฉัตรชัย ธนิกกุล (นายก)
เบอร์โทรติดต่อ

032-721-008

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา จังหวัดราชบุรี
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=C2AT10mUcbw

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ