ตอนที่ ๑๙๒ “องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สู่แนวทางการขับเคลื่อนตำบลจัดการตนเอง”

ตอนที่ ๑๙๒ “องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา สู่แนวทางการขับเคลื่อนตำบลจัดการตนเอง”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
50
ISBN:
0000000045
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายสมบัติ ประโยชนดี นายก อบต.ลำประดา 
นายอำนาจ จันทรมณี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
นายปัณณพัฒน์ ยกแก้ว สมาชิกสภา อบต.ลำประดา
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล นายฉัตรชัย ธนิกกุล (นายก)
เบอร์โทรติดต่อ

056-619-970

ที่อยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา หมู่. 1 ต.ลำประดา อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=c4SBx9M11hg

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ