ตอนที่ ๑๙๔ “อบต.วัดขวาง กับการขับเคลื่อนความซื่อตรงโปร่งใส”

ตอนที่ ๑๙๔ “อบต.วัดขวาง กับการขับเคลื่อนความซื่อตรงโปร่งใส”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
51
ISBN:
0000000045
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายไชยพัฒน์ยศ พงษ์ไทย รองนายก อบต.วัดขวาง 
นางสาวสายสุนี จงอยู่สุข ปลัด อบต.วัดขวาง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต 1
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
รายชื่อบุคคล นางสาวสายสุนี จงอยู่สุข
เบอร์โทรติดต่อ

056-991113

ที่อยู่ 9 หมู่ที่ 2 ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี  
 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ