ตอนที่ ๑๙๕ “การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดี”

ตอนที่ ๑๙๕ “การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมความดี”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
13
ISBN:
0000000008
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง ผอ.โรงเรียนต้นบากราษฏร์บำรุง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม รายงานวิจัย รร.เครือข่ายจังหวัดตรัง, file องค์กรต้นแบบ
รายชื่อบุคคล 1.นายสุรพล มุสิกพันธ์ (ผู้บริหาร)
2.นางลดาวัลย์ พรศิริวงศ์
เบอร์โทรติดต่อ

089-042-4908 , 097-256-4149

ที่อยู่ Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=Sd8kGhb9aDM

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ