ตอนที่ ๑๙๘ “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยดิน”

ตอนที่ ๑๙๘ “ศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมบ้านดอยดิน”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
52
ISBN:
0000000046
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายสมชาย หลวงละ หัวหน้าศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรม บ้านดอยดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,file ชุมชนคุณธรรม, folder ข้อมูลชุมชนองค์กร
รายชื่อบุคคล นายสมชาย หลวงละ ,คุณสยาม
เบอร์โทรติดต่อ

089-508-5770, 085-701-2805, 096 775 0324

ที่อยู่ ศูนย์เรียนรู้ บ้านดอยดิน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ๗๐๐๐๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=hl_tWS6OEsQ

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ