ตอนที่ ๑๙๙ “โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนคุณธรรม”

ตอนที่ ๑๙๙ “โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนคุณธรรม”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
53
ISBN:
0000000047
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นายเฉลียว เถื่อนเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโกล่าง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต 1
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ,โครงการจัดการความรู้ปี ๒๕๕๘
รายชื่อบุคคล นายเฉลียว เถื่อนเภา (ผู้อำนวยการ)
อ.วณิชนันท์
เบอร์โทรติดต่อ

โทร.089-014-4342
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
โทร.098-092-8527
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่อยู่  
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=3eIi8bSmoX0

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ