ตอนที่ ๒๐๓ “การบูรณาการศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม”

ตอนที่ ๒๐๓ “การบูรณาการศูนย์เรียนรู้เชิงคุณธรรม”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
54
ISBN:
0000000048
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง โรงเรียนวัดสามหลัง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ 3
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม folder ข้อมูลชุมชนองค์กร, สารคดีดอกไม้บาน ตอน ธุรกิจชุมชนเชิงคุณธรรมในโรงเรียน
รายชื่อบุคคล นายศฤงคาร แป้นกลาง
เบอร์โทรติดต่อ

089-954-0878
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ที่อยู่ 201/22 หมู่บ้าน เต็มสุข ตำบล บ้านแหวน 
อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50230
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=_TZu4cGwhmo

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ