ตอนที่ ๒๐๗ “ความสุขชุมชน คนกทม. ชุมชนน่าอยู่”

ตอนที่ ๒๐๗ “ความสุขชุมชน คนกทม. ชุมชนน่าอยู่”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
55
ISBN:
0000000049
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นางรุจิรัตน์ หาญรวี ประธานชุมชนราชทรัพย์่
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย 1
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม folder ข้อมูลชุมชนองค์กร
รายชื่อบุคคล นางรุจิรัตน์ หาญรวีกุลนันท์ (พี่แหม่ม)
เบอร์โทรติดต่อ

090-962-9654

ที่อยู่ ชุมชนราชทรัพย์ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=CAjN8_j03Os

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ