ตอนที่ ๒๐๘ “วัดสร้างคน คนสร้างสุข”

ตอนที่ ๒๐๘ “วัดสร้างคน คนสร้างสุข”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
56
ISBN:
0000000050
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง พระครูศาสนากิจจาทร วัดลานแซะ จ.พัทลุง
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล พระครูศาสนกิจจาทร (ชอบ โชติปาโล) จต.
เบอร์โทรติดต่อ

086-293-4908, 081-958-9690 โทรสาร 03-463-1231

ที่อยู่ วัดลานแซะ เลขที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ถ.ใสยวญ-โรงรม ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

 

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ