ตอนที่ ๒๑ เรื่อง “ศรีสังวาลย์ สร้างคนดี สู่สังคม”

ตอนที่ ๒๑ เรื่อง “ศรีสังวาลย์ สร้างคนดี สู่สังคม”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
9
ISBN:
0000000004
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง นางภัสสุรีย์ เจริญศิรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ 
อาจารย์ทิพย์ภาพร เนตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา 1
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม สารคดีดอกไม้บาน ตอน ธนาคารแห่งการให้
รายชื่อบุคคล นายคูณ นามบุรินทร์ ผอ. อ.ทิพย์ภาพร
เบอร์โทรติดต่อ

081-808-4159

ที่อยู่ 78/16 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 02-583-8434
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=V-uoQDkaBC4

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ