ตอนที่ ๒๓๑ “โรงเรียนวิถีพุทธ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”

ตอนที่ ๒๓๑ “โรงเรียนวิถีพุทธ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
59
ISBN:
0000000053
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง พระสังคม ธนปัญโญ โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย (ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง) อำภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง 1
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม  
รายชื่อบุคคล พระสังคม ธนปัญโญ
เบอร์โทรติดต่อ

โทรศัพท์ 038-263-078, 081-6840222 , โทรสาร 038-263-078

ที่อยู่ โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย (ศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาตมาบเอื้อง) 
เลขที่ 114/1 หมู่ 1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=nTWt1Uba6Wo

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ