ตอนที่ ๒๓๗ “พิจิตรอินเตอร์ โรงเรียนคุณธรรม”

ตอนที่ ๒๓๗ “พิจิตรอินเตอร์ โรงเรียนคุณธรรม”

ผู้เขียนหนังสือ:
ศูนย์คุณธรรม
รหัสหนังสือ:
63
ISBN:
0000000057
หมายเหตุ : โปรดระบุข้อมูลผู้ขอดาวน์โหลดและวัตถุประสงค์การดาวน์โหลด
เพื่อเป็นการพัฒนาข้อมูลและทราบถึงการต้องการใช้งานของ E-Book
ต้นเรื่อง แพทย์หญิง ดร.วณิชชา ภัทรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 
นางอัจฉรา พิมลบุตร รองผู้อำนวยการ
หลักค่านิยมในการพัฒนา พอเพียง  
วินัย  
สุจริต  
จิตอาสา  
อื่นๆ  
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม file องค์กรต้นแบบ, folder ข้อมูลชุมชนองค์กร, file รวมองค์กรคุณธรรม
รายชื่อบุคคล นางวณิชชา ภัทรประสิทธิ์
เบอร์โทรติดต่อ

๐๘๑๘ ๘๘๙ ๐๓๐ , ๐๕๖ ๖๕๒ ๓๓๗ Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Line ID dr.wanicha

ที่อยู่ เลขที่ ๔/๓๒๔ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด พิจิตร รหัสไปรษณีย์ ๖๖๐๐๐
link สารคดีดอกไม้บาน สื่อสารความดี

https://www.youtube.com/watch?v=X0nFVeS37u0
https://www.youtube.com/watch?v=uBPpNJ33Vdo.

 

หนังสือที่เลือก

ยังไม่มีรายการหนังสือที่เลือก..

ค้นหาหนังสือ

เข้าสู่ระบบ